Cyklodoprava v Bratislave - súčasnosť, plány a budúcnosť

Autor: Michal Feik | 20.8.2012 o 9:09 | Karma článku: 7,29 | Prečítané:  2361x

Cestovanie bicyklom je lacnejšie, zdravšie, neraz aj rýchlejšie. Nemusíte hľadať miesto na parkovanie, platiť drahé poistenie a kúpu bicykla si môže dovoliť prakticky každý. Aj preto ma zmysel hovoriť o bicykli ako jednej z alternatív voči automobilom. Faktom však ostáva, že v Bratislave stále chýba dostatočná sieť cyklistických trás. To sa však postupne začína meniť. Ktoré trasy sa už zrealizovali, ktoré pribudnú ešte tento rok a ktoré sú plánované?

Za posledných dvadsať rokov prežíval automobilizmus v hlavnom meste boom. Tomu sa prispôsobovala aj dopravná infraštruktúra - budovali sa nové cesty a križovatky, rozširovali existujúce komunikácie. Výsledkom toho je síce veľký priestor pre autá (ktorý je aj tak nepostačujúci) a málo miesta pre chodcov a cyklistov.

Bicykel v Bratislave začína byť čoraz populárnejší. Je to spôsobené nielen pekným počasím, ale aj drahým benzínom, dopravnými zápchami či uvedomením ľudí, že cestovanie týmto dvojkolesovým tátošom je omnoho zdravšie.

V Bratislave sa v súčasnosti nachádza viac ako 100 kilometrov cyklotrás, prevažne  rekreačného charakteru, mestské trasy takmer neexistujú. Komisia mesta pre cyklodopravu, ktorá vznikla v máji minulého roka z iniciatívy primátora Milana Ftáčnika, si dala za úlohu začať budovať najmä cyklotrasy v meste tak, aby prepájali mestské časti s centrom a mestské časti navzájom. Cyklokomisia si na tento rok určila 12 prioritných úsekov. Ktoré z nich sa už zrealizovali, ktoré pribudnú ešte tento rok a ktoré sú plánované?

Viedenská cesta
Posledný chýbajúci úsek medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 6 v meste bol otvorený 2. mája. Povolili sme vjazd cyklistom do protismeru a na cyklotrasu sme využili jeden jazdný pruh. Úsek má dĺžku 1 kilometer.

Košická ulica
Prvý úsek od Dulovho námestia po križovatku Mlynské Nivy bol vyznačený v septembri minulého roka. Kvôli zlej viditeľnosti zelenej farby bolo vodorovné dopravné značenie tento rok zmenené na bielu reflexnú farbu. Úsek má dĺžku 500 metrov a bol napojený na existujúcu cyklotrasu na Trenčianskej ulici.
Druhá etapa smerom k mostu Apollo naráža na problém riešenia križovatky Mlynské Nivy, kde chodci a tým pádom ani cyklisti nemajú dostatočný priestor (ostrovčeky sú úzke, na semafóroch nie je nastavená zelená vlna pre chodcov). Žiaľ, v minulosti pri projektovaní križovatky na cyklistov nikto nemyslel a zdá sa, že ani na chodcov. Cyklotrasa bude za križovatkou vedená po chodníku ako zmiešaný pohyb s chodcami.

Starý most a Jantárová cesta
Na tomto úseku bol oficiálne povolený vjazd pre cyklistov - na Starom moste ako zmiešaný pohyb s chodcami, na Jantárovej ceste pribudla výnimka zo zákazu vjazdu. Doplnili sme aj orientačné tabule.

Cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof
Azda najvýznamnejšia, najviditeľnejšia a najzaujímavejšia investícia do cyklistickej infraštruktúry v Bratislave. Výstavba bola financovaná v rámci projektu cezhraničnej   spolupráce s Rakúskom (partnermi boli Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava). Do predčasného užívania bol uvedený 11. augusta. Oficiálne otvorenia je naplánované na 22. septembra.

Nábrežie, Nový most – Riverpark
V mesiaci júl na tomto úseku (približne 1 km) prebehla obnova značenia. Média kritizovali šírku cyklotrasy na úkor chodcov. Žiaľ, šírkové pomery promenády a ani zlý stav asfaltu neumožňujú komfortné riešenie pre chodcov aj pre cyklistov. Faktom však je, že oddelenie cyklistov a chodcov bolo v tomto priestore nevyhnutné a to vzhľadom na vysoký počet jednej aj druhej skupiny ľudí. Komisia mesta pre cyklodopravu odporučila zaoberať sa zmenou značenia v najužšom úseku. Na základe stretnutia pracovnej skupiny zatiaľ prevažuje návrh na zúženie cyklotrasy z 2,5 metra na 2 metre v prospech chodcov.

Revitalizácia cyklotrasy Lafranconi – Nový prístav
Ide o prvý projekt, ktorý vznikol v spolupráci samosprávy a neziskového sektora. Revitalizáciu cyklotrasy v súčasnosti realizuje Nadácia Poštovej banky. V rámci tohto projektu sú už hotové niektoré jeho časti – prebehla výmena asfaltu (križovatka s Viedenskou cestou a úseky v okolí Starého mostu) a v súčasnosti prebieha oprava dilatácií na hrádzi medzi mostom Lafranconi a Viedenskou cestou a v lesíku medzi Prístavným mostom a Slovnaftskou ulicou. Tento týždeň sa začína aj výstavba úplne nových úsekov – konkrétne tri úseky na korune hrádze vo Vlčom hrdle pri Malom Dunaji. Na úzkej ceste smerom k Novému prístavu pribudnú aj výhybne pre autá. Do polovica septembra, kedy má byť revitalizácia hotová, pribudne ešte zvislé a vodorovné dopravné značenie, orientačné tabule aj mapy.

Pribinova ulica
Projekt cyklotrasy (Starý most – Eurovea) obsahuje aj dobudovanie chýbajúceho chodníka pred Ministerstvom vnútra. Jeho absencia bola v minulosti spôsobená neschopnosťou kompetentných dohodnúť sa na rozumnom riešení. To sa podarilo nájsť až minulý rok a zvolili sme azda najjednoduchšie riešenie, aké mohlo vzniknúť. V pravom jazdnom pruhu pribudne chodník aj cyklotrasa. Investorom projektu je spoločnosť Ballymore (Eurovea) a stavať by sa malo v septembri tohto roku. Pripravený je aj projekt pokračovania cyklotrasy smerom na most Apollo (Eurovea – Apollo), kde sa však Cyklokomisia a Krajský dopravný inšpektorát nezhodli na trasovaní. Cyklokomisia presadzuje komfortné vedenie cyklotrasy v jednom jazdnom pruhu, dopravná polícia trvá na trasovaní na chodníku spolu s chodcami. Projekt preto pôjde znovu do schvaľovacieho procesu.

Špitálska - Štúrova
Realizácia projektu dopravného značenia sa mala začať ešte v júli, kvôli námietkam v súťaži a aktuálne pripomienkach Krajského dopravného inšpektorátu sa zastavila napriek vysúťaženému dodávateľovi a podpísanej zmluve. Je škandalózne, že realizáciu zastavil dopravný policajt, ktorý má iný názor ako jeho dovolenkujúci kolega (a to aj napriek tomu, že projekt už bol schválený operatívnou dopravnou komisiou!) Ak sa tento problém odstráni, projekt môže ísť do realizácie ešte v auguste.

Dvořákovo nábrežie
Obnova značenia a čiastočne aj asfaltu na úseku Riverpark – Lafranconi aktuálne uviazla. Mesto navrhlo lacnejší variant trasovania na ceste, ktorá patrí spoločnosti Henbury, tá však s umiestnením cyklotrasy nesúhlasila. Mesto preto prekreslilo projekt na chodník bližšie k Dunaju, tu však narážame na príliš vysokú investíciu (rozbitý asfalt a výtlky vyžadujú kompletnú výmenu povrchu), ktorej efektivita je v tejto chvíli otázna, pretože spoločnosť Henbury je zaviazaná kompletne zrevitalizovať celé nábrežie od Riveparku až po most Lafranconi, čo sa má udiať do troch rokov.

Rázusovo nábrežie
Na prvom úseku (Nový most - Propeler) prebieha územné konanie. Po súhlase všetkých dotknutých strán začne stavebné konanie a bude sa môcť začať výstavba novej cyklotrasy poza lavičky mimo priestoru pre chodcov. O trasovaní úseku od Propeleru po Osobný prístav v súčasnosti prebieha diskusia. Cyklokomisia odporučila vyskúšať v rámci Európskeho týždňa mobility trasovanie v jednom jazdnom pruhu na cestnej komunikácii. Druhou alternatívou je viesť cyklotrasu cez park.

Devínska cesta a ostrov Sihoť
Kontroverzná a diskutovaná téma chýbajúceho spojenia Karlovej Vsi a Devína naráža na viacero problémov. Hlavné mesto oslovilo Výskumný ústav vodného hospodárstva so žiadosťou o vypracovanie analýzy umožnenia vjazdu cyklistov na ostrov Sihoť. Analýza má byť hotová do 20. septembra. Druhou možnosťou je vedenie cyklotrasy paralelne s Devínskou cestou (v hodnote približne 1,1 milióna eur). Úsek od kameňolomu po Devín zase naráža na problém vysporiadania pozemkov a tak územné konanie za tri roky ešte stále nie je ukončené. Predbežné odhady na vybudovanie tohto úseku sú 3 milióny eur (cyklotrasa bude musieť byť vybudované prevažne na pilotoch a konzolách). Dovtedy, kým nebude kompletne vybudovaná nová cyklotrasa, pripravilo hlavné mesto dočasné riešenie formou tzv. cyklopiktokoridorov a obmedzením rýchlosti cez víkend na 50 km/h. Realizácia by mala byť hotová do oficiálneho otvorenia cyklomosta 22. septembra. (Viac informácií tu >>)

Historický okruh
Projekt spojenia Kamenného námestia – nám. SNP – Židovskej ulice – mostu SNP a Jesenského ulice je v záverečnej fáze pripomienkovania.

Chorvátske rameno
Projekt dobudovania úseku Tematínska – Antolská je pripravený, aktuálne naráža na problém vlastníkov pozemkov a pripomienkach mestskej časti Petržalka.

Ružinovská cesta
Kompletné a komfortné vybudovanie cyklotrasy v súčasnosti uviazlo v procese územného konania a vyžaduje si súhlas všetkých vlastníkov pozemkov (z toho sú niektorí nezastihnuteľní).

Karloveské rameno
Napojenie mostu Lafranconi na existujúcu cyklotrasu pri Karloveskom ramene je podmienené zámenou pozemkov Univerzity Komenského s hlavným mestom. Ak bude zámena schválená Mestským zastupiteľstvom (pravdepodobne v októbri), môže sa začať územné a stavebné konanie.

Obchodná - Blumentálska
Overovacia štúdia je v pripomienkovom konaní. Po jej ukončení bude pripravený projekt.

Trnavská - Vajnorská
Overovacia štúdia je v pripomienkovom konaní. Po jej ukončení bude pripravený projekt.


Cyklotrasa na Viedenskej ceste
Cyklotrasa na Viedenskej ceste

Cyklotrasa na Dvořákovom nábreží
Obnovené značenie na Dvořákovom nábreží

Cyklotrasa pred Ministerstvom vnútrom
Vizualizácia riešenia pred Ministerstvom vnútra

Oprava dilatácií na hrádzi pri Lafranconi
Obnova dilatácií medzi Lafranconi a Viedenskou cestou

Obnova poškodených úsekov pri Prístavnom moste
Obnova poškodených úsekov pri Prístavnom moste

Cyklopiktogram
Cyklopiktogramy - takéto riešenia pre cyklistov pribudnú
na Špitálskej, Štúrovej či Devínskej ceste kde je málo priestoru
pre autá aj cyklistov.

Ostrov Sihoť
Na ostrove Sihoť sú cesty vybudované. O možnosti povolenia
vjazdu cyklistov prebieha diskusia.

Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshoff
Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Minúta po minúte: Bratislavu čaká tretí protikorupčný pochod

Organizátori na protikorupčný protest pozvali aj premiéra Roberta Fica.

PRIMÁR

Päťdesiatnici a stres: Po päťdesiatke začne stres zabíjať

Nikto nie je stavaný na to, aby prežíval dlhodobý stres.


Už ste čítali?